Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów  informuje, iż zgodnie z § 11 ust. 1 Uchwały Nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1 wyłożony jest do wglądu spis członków Podkarpackiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 62, sporządzony w związku z wyborami do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzonymi na dzień 31.05.2015 r.

Spis wyłożony jest do wglądu od 14 do 20 maja 2015 r. w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7.00 do 15.00, w pok. nr 14 (podatki).