ZAPROSZENIE

NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE

dotyczące nowotworzonej lokalnej strategii rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

RAZEM BUDUJEMY LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU

 

ZAPROSZENIE

NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE

dotyczące nowotworzonej lokalnej strategii rozwoju dlaLokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

RAZEM BUDUJEMY LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU

W związku z rozpoczęciem prac nad tworzeniem nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020, chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnego opracowania głównych założeń tego dokumentu. Każdy głos ze strony mieszkańców jest niezwykle istotny i ma realny wpływ na kierunki i cele działań w nowym, kolejnym okresie programowania. Liczymy na zaangażowanie Państwa i pomoc przy tworzeniu strategii, tak aby była ona opracowana na miarę potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Mają Państwo możliwość wyboru miejsca i czasu uczestnictwa w spotkaniach, które będą się odbywać według podanego harmonogramu w poszczególnych gminach LGD. Podczas spotkań będziemy chcieli poznać Państwa pomysły, potrzeby i oczekiwania na temat obszarów wymagających wsparcia  oraz przedsięwzięć, które mogą zostać dofinansowane w nowym okresie programowania.

Wszystkie wnioski i propozycje zostaną wnikliwie przeanalizowane przez zespół roboczy powołany do opracowania strategii. Wyniki analiz wraz z propozycjami działań będą przedstawione na kolejnych spotkaniach, o których zostaniecie Państwo poinformowani za pośrednictwem stron internetowych LGD (www.lgd-rzl.pl) oraz poszczególnych gmin a także w formie plakatów lub ulotek.

Zapraszamy mieszkańców Gmin: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów do aktywnego udziału w procesie przygotowywania tak ważnego dla nas dokumentu. Informacje o terminach i miejscach spotkań znajdziecie Państwo na stronie www.lgd-rzl.pl, stronach internetowych gmin oraz na plakatach.

PROGRAM SPOTKAŃ:

1.  Informacja na temat LGD, podejścia LEADER i głównych założeń w nowym okresie programowania.

2.  Przeprowadzenie  analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru – z uwzględnieniem danych statystycznych z poszczególnych gmin.

3.  Wypracowanie propozycji celów ogólnych oraz szczegółowych LSR.

4.  Badanie ankietowe

5.  Dyskusja

Lokalna Grupa Działania

Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

ul. Mickiewicza 45

37-600 Lubaczów

Tel./fax: 166321717, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” współfinansowany jest ze środków  Unii Europejskiej  w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

GMINA

DATA

GODZ.

MIEJSCE

Lubaczów

26.08.2015

13.00

Sala Narad w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, ul. Jasna 1

Cieszanów

27.08.2015

14.00

Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie,           ul. Sobieskiego 8

Horyniec- Zdrój

28.08.2015

9.00

Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu- Zdroju,            ul. Jana III Sobieskiego 4

Oleszyce

03.09.2015

9.00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach,       ul. Rynek 6

Wielkie Oczy

04.09.2015

10.00

Świetlica w Urzędzie Gminy w Wielkich Oczach,         ul. Leśna 2

Stary Dzików

06.09.2015

14.00

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie,            ul. Kościuszki 83

Miasto Lubaczów

08.09.2015

17.00

Miejski Dom Kultury w Lubaczowie, ul. Konopnickiej 2

Narol

16.09.2015

10.00

Sala Narad w Urzędzie Gminy Narol, ul. Rynek 1