Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów

Treść ogłoszenia - kliknij