OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
DLA  GMINY CIESZANÓW NA LATA 2015–2024

 

            Miasto i Gmina Cieszanów przystąpiła do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cieszanów na lata 2015–2024”, tj. dokumentu stanowiącego formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020.

OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
DLA  GMINY CIESZANÓW NA LATA 2015–2024

 

            Miasto i Gmina Cieszanów przystąpiła do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cieszanów na lata 2015–2024”, tj. dokumentu stanowiącego formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020.

            Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014–2020
zatwierdzonymi w dniu 03.07.2015 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, rewitalizacjęnależy rozumieć jako: „kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno
-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie
i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”.

                Zaplanowane do realizacji projekty rewitalizacyjne przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

            Nadrzędnym celem prac nad dokumentem jest określenie przedsięwzięć, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności lokalnej. W związku z tym, zwracamy się do Państwa
z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad dokumentem oraz wypełnienie załączonych poniżej kwestionariuszy ankiet.

 

ANKIETA – LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

FISZKA PROJEKTOWA

(ankietę należy pobrać na dysk komputera, a następnie wypełnić)

 

            Wypełnioną ankietę i/lub fiszkę można zostawić w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów
(pok. 19) lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule „Rewitalizacja Miasta i Gminy Cieszanów”.

 

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu.

 

Z poważaniem,

Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Pliki do pobrania:

Ankieta GPR plik PDF

Ankieta GPR plik DOC

Fiszka projektowa plik PDF

Fiszka projektowa plik DOC