Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym, na oddanie
w użytkowanie wieczyste  nieruchomości gruntowej położonej
w Cieszanowie przy ul. Podwale

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na oddanie
w użytkowanie wieczystego na okres 99 lat, nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszanów na podstawie KW PR1L/00027979/4, położonych w Cieszanowie oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym, na oddanie
w użytkowanie wieczyste  nieruchomości gruntowej położonej
w Cieszanowie przy ul. Podwale

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na oddanie
w użytkowanie wieczystego na okres 99 lat, nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszanów na podstawie KW PR1L/00027979/4, położonych w Cieszanowie oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

L.p

Nr działki ewidencyjnej

Powierzchnia
w m²


Cena brutto
w zł

 

 

Data i godzina przetargu

 

Kwota wadium w zł  /płatna do dnia

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosząca 25% ceny wraz
z podatkiem VAT wg. aktualnie obowiązującej stawki *

Opłata roczna
z tytułu Użytkowania wieczystego gruntu wynosząca 1% ceny wraz
z podatkiem VAT wg. aktualnie obowiązującej stawki **

1

4320/38

1752

38 170,00

1.12.2015 r. godz. 900

3 817,00 / 27.11.2015 r.

9 543,00

382,00

2

4320/39

1535

38 744,00

1.12.2015 r. godz. 930

3 874,00 / 27.11.2015 r.

9 686,00

387,00

3

4320/47

1600

38 320,00

1.12.2015 r. godz. 1000

3 832,00 / 27.11.2015 r.

9 580,00

383,00

4

4320/48

1661

39 765,00

1.12.2015 r. godz. 1030

3 977,00 / 27.11.2015 r.

9 941,00

398,00

5

4320/49

1502

40 599,00

2.12.2015 r. godz. 900

4 060,00 / 27.11.2015 r.

10 150,00

406,00

6

4320/51

1377

41 471,00

2.12.2015 r. godz. 930

4 147,00 / 27.11.2015 r.

10 368,00

415,00

7

4320/52

1340

40 369,00

2.12.2015 r. godz. 1000

4 037,00 / 27.11.2015 r.

10 092,00

404,00

8

4320/53

1355

40 815,00

2.12.2015 r. godz. 1030

4 082,00 / 27.11.2015 r.

10 204,00

408,00

9

4320/54

1375

41 412,00

3.12.2015 r. godz. 900

4 141,00 / 30.11.2015 r.

10 353,00

414,00

10

4322/12

1207

30 553,00

3.12.2015 r. godz. 930

3 055,00 / 30.11.2015 r.

7 638,00

306,00

11

4322/13

1208

28 899,00

3.12.2015 r. godz. 1000

2 890,00 / 30.11.2015 r.

7 225,00

289,00

12

4322/2

1382

31 744,00

3.12.2015 r. godz. 1030

3 174,00 / 30.11.2015 r.

7 936,00

317,00

13

4322/4

2816

54 761,00

4.12.2015 r. godz. 900

5 476,00 / 01.12.2015 r.

13 690,00

548,00

14

4322/5

2101

40 941,00

4.12.2015 r. godz. 930

4 094,00 / 01.12.2015 r.

10 235,00

409,00

15

4322/7

1389

41 829,00

4.12.2015 r. godz. 1000

4 183,00 / 01.12.2015 r.

10 457,00

418,00

16

4322/8

1322

39 831,00

4.12.2015 r. godz. 1030

3 983,00 / 01.12.2015 r.

9 958,00

398,00

17

4322/9

1303

36 881,00

7.12.2015 r. godz. 900

3 688,00 / 03.12.2015 r.

9 220,00

369,00

18

4322/10

1223

39 266,00

7.12.2015 r. godz. 930

3 927,00 / 03.12.2015 r.

9 817,00

393,00

19

4322/11

1269

38 252,00

7.12.2015 r. godz. 1000

3 825,00 / 03.12.2015 r.

9 563,00

383,00

* Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny uzyskanej w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

** Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny  uzyskanej w przetargu i płatna jest do 31 marca każdego roku. Opłaty rocznej nie pobiera się w roku w którym ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego.

 Przetargi odbędą się w pok. nr 16 Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14 9101 1042 2004 4400 0039 0008

Pełna treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lub tel. (0-16) 632 86 71