OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zaprasza mieszkańców na spotkania w sprawie dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa III; Czysta energia. Działanie 3.1. Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii z przeznaczeniem na:

- montaż instalacji solarnych

- montaż instalacji fotowoltaicznych

- montaż kotłów / pieców / na biomasę

W ramach w/w przedsięwzięć będzie możliwość uzyskania dofinansowania na poziomie max. do 85 % inwestycji.

Spotkania połączone ze szkoleniami odbędą się:

- w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 w Starym Lublińcu w Wiejskim Domu Kultury

- w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 20.00 w Dachnowie w Wiejskim Domu Kultury

- w dniu 23 czerwca 2016 r. o godz. 19.00 w Cieszanowie w Centrum Edukacji Ekologicznej

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania w Cieszanowie, Dachnowie lub w Starym Lublińcu.

Treść Ogłoszenia