Konferencja w Cieszanowie          Europa już od dłuższego czasu zmaga się z narastającą falą emigracji. Są różne rodzaje migracji, najczęstsza jest migracja z powodów zarobkowych, jak również z powodów politycznych. Największe masy ludzi przybywają z krajów ogarniętych wojną. Nielegalnie przekraczają granice krajów lepiej rozwiniętych prosząc o azyl. Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej zmaga się z wyzwaniem odpowiedniego zabezpieczenia granic od strony krajów nie należących do Strefy Schengen. Tym, którzy już wkroczyli na nasze tereny oferujemy odpowiednio zorganizowane ośrodki dla imigrantów gdzie rozpatrywane są wnioski na ewentualność pozostania w kraju.

Migracja stanowi spory problem dla władz w Unii Europejskiej i nie jest tu mowa tylko o szczeblach najwyższych. Każdy powiat i gmina w Polsce musi przygotować się na ewentualność pobytu na jego terenie uciekinierów z krajów objętych wojną lub osób migrujących z innych powodów. Taki stopień przepływu ludzi z jakim w tej chwili mamy do czynienia ma realny wpływ na społeczeństwo.

      Miasto Cieszanów zainicjowało projekt, który miał prześledzić problem migracji i jej wpływu  na społeczeństwo. Do badań przyłączyło się jeszcze siedem miast Europejskich: Diosd (Węgry), Atalanti (Grecja), Aheloy (Bułgaria), Forli (Włochy), Fusiganom (Włochy), Argenbuehl (Niemcy), Lupeni (Rumunia).

       Każde z 8 spotkań przeprowadzonych w każdym z miast partnerskich, miało na celu zastanowienie się nad problemem migracji. Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się w mieście Atalanti, starano się uświadomić uczestnikom, że migracja występowała już w przeszłości i to w wielu formach. Występowała zarówno z woli ludzi jak i wbrew ich przekonaniom. Podkreślano, że każdy ma prawo planować swoją przyszłość, jednak nie może nie brać pod uwagę ram prawnych UE. Kolejne spotkania w każdym z partnerskich miast przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze nastawionej na współprace i wspólne wyciągniecie wniosków na przyszłość. Rozmawiano między innymi o głównych problemach imigrantów, ogólnej polityce Unii Europejskiej i poszczególnych państw dotyczącej pomocy imigrantom osiedlającym się na nowych terenach. W czasie wizyt przedstawiciele miast mogli sami przekonać się jak przesiedleńcy radzą sobie i organizują się na nowych terenach. Delegaci poznali różne grupy przesiedleńców, poznali ich stowarzyszenia, organizacje, a nawet przedsiębiorstwa.

Każdy z przystępujących partnerów mógł przedstawić swoje pomysły jak zagwarantować nowoprzybyłym mieszkańcom warunki do stworzenia nowego domu i zaaklimatyzowania się do nowej społeczności.

Ta wymiana doświadczeń ma pomóc w zrozumieniu sedna problemu. Żyjąc w nie szarganym, w tej chwili, zawieruchą wojenną kraju, nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć, co czują ludzie, którzy muszą pozostawiać swoje domy i uciekać by chronić swoje dzieci. Wymiana doświadczeń i wiedzy o tej masowej skali zjawiska pomaga planowaniu działań na przyszłość, jak również ma istotny wkład w rozwój świadomości społecznej.