W gminie Cieszanów istnieje 6 szkół podstawowych i 3 gimnazja. Budynki, w których się mieszczą,  są na ogół już dosyć wysłużone i wymagają gruntownej modernizacji. Jej przeprowadzenie oznaczałoby zarówno polepszenie warunków nauczania dla dzieci, jak również pracy dla nauczycieli.

Szkoły zostaną włączone do dwóch projektów. Pierwszy z nich przewiduje modernizację techniczną czyli montaż nowych instalacji i przebudowę już istniejących. Drugi projekt, który jednocześnie zmieni strukturę organizacyjną czterech szkół, będzie bardzo korzystny dla mieszkańców, gdyż  zostaną przy  nich utworzone przedszkola.

 

W gminie Cieszanów istnieje 6 szkół podstawowych i 3 gimnazja. Budynki, w których się mieszczą,  są na ogół już dosyć wysłużone i wymagają gruntownej modernizacji. Jej przeprowadzenie oznaczałoby zarówno polepszenie warunków nauczania dla dzieci, jak również pracy dla nauczycieli.

Szkoły zostaną włączone do dwóch projektów. Pierwszy z nich przewiduje modernizację techniczną czyli montaż nowych instalacji i przebudowę już istniejących. Drugi projekt, który jednocześnie zmieni strukturę organizacyjną czterech szkół, będzie bardzo korzystny dla mieszkańców, gdyż  zostaną przy  nich utworzone przedszkola.

Głównym celem pierwszego projektu pod tytułem: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Cieszanów jest zwiększenie efektywności energetycznej następujących budynków: Szkoły Podstawowej w Niemstowie Szkoły Podstawowej w Kowalówce, Szkoły Podstawowej w Nowym Siole, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Lublińcu. Całość inwestycji kosztować będzie 4 190 055,49 zł . Większość tej kwoty pokryje dofinansowanie z funduszy europejskich, a dokładniej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Całość dofinansowania wyniesie 3 223 274,12 zł. Pozostałe środki – 966 781,37 zł  przeznaczone zostaną z budżetu gminy.

W każdej z placówek docieplone zostaną ściany i fundamenty. Wymieniona zostanie stolarka okienna oraz drzwi zewnętrzne. Po odremontowaniu dachu zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Odnowiona zostanie instalacja elektryczna, a żarówki zamienione na energooszczędne. Dokonana zostanie także wymiana kotła gazowego, modernizacja instalacji wodnej i grzewczej. Wszystkie prace modernizacyjne mają zakończyć się do końca wakacji w 2017 roku.

Realizacja projektu skutkować będzie znaczącym ograniczeniem ilości energii zużywanej na cele grzewcze, dzięki poprawie izolacji termicznej obiektów i modernizacji instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej. Mniejsze będzie również zużycie energii elektrycznej poprzez montaż instalacji paneli fotowoltaicznych. Projektem objęte są wyłączenie budynki użyteczności publicznej infrastruktury edukacyjnej stanowiące własność Gminy Cieszanów.

Drugi projekt nosi tytuł: Rozwój bazy przedszkolnej w Gminie Cieszanów. W tej chwili mieszkańcy mają do dyspozycji dwa przedszkola. Zmiana reformy spowodowała, że dla niektórych dzieci nie znalazło się miejsce w grupach przedszkolnych. Władze gminy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców postanowiły postarać się o środki na utworzenie nowych placówek.

Po złożeniu wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 gminie przyznano dofinansowanie na otworzenie czterech dodatkowych placówek przedszkolnych. Zostaną one utworzone przy szkole w Kowalówce, Niemstowie, Nowym Siole i Nowym Lublińcu. Łączna kwota inwestycji wyniesie 1 387 218,29 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 999 920,36 zł, pozostała kwota – 387 297,93 zł – to wkład własny ze środków budżetu gminy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu dostępności usług wychowania przedszkolnego oraz podniesienie jego jakości na terenie Gminy Cieszanów, a przede wszystkim wyrównanie szans rozwojowych dzieci pozbawionych możliwości korzystania z placówek wychowania przedszkolnego.  Rzeczowy zakres robót obejmuje prace budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń szkolnych na przedszkola.