Informacje w sprawie ogłoszonego konkursu na stanowisko Inspektora ds. Zamówień Publicznych w UMiG Cieszanów

LINK do zarządzenia