ZAPROSZENIE NA OTWARTE SPOTKANIA INFORMACYJNE

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza na otwarte spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie:

 

podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety

rozwijanie działalności gospodarczej

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin członkowskich LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, przedsiębiorców, kobiety planujące rozpocząć działalności gospodarczą, osoby bezrobotne oraz zainteresowanych pozyskiwaniem środków w nowym okresie programowania 2014-2020.

 

Spotkania odbędą się w każdej gminie według poniższego harmonogramu:

 

Gmina

Data

Godzina

Miejsce spotkania

1

Oleszyce

7 grudnia 2016

9.00 – podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety

10.00 – rozwijanie działalności gospodarczej

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach, ul. Rynek 6

2

Wielkie Oczy

8 grudnia 2016

10.00 – podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety

11.00 – rozwijanie działalności gospodarczej

Świetlica w Urzędzie Gminy w Wielkich Oczach,  ul. Leśna 2

3

Stary Dzików

9 grudnia 2016

10.00 – podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety

11.00 – rozwijanie działalności gospodarczej

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 83

4

Narol

12 grudnia 2016

12.00 – podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety

13.00 – rozwijanie działalności gospodarczej

Sala Narad w Urzędzie Gminy Narol, ul. Rynek 1

5

Lubaczów

13 grudnia 2016

11.00 – podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety

12.00 – rozwijanie działalności gospodarczej

Sala Narad w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, ul. Jasna 1

6

Horyniec-Zdrój

13 grudnia 2016

15.15 – podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety

16.15 – rozwijanie działalności gospodarczej

Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu- Zdroju, ul. Jana III Sobieskiego 4

7

Miasto Lubaczów

14 grudnia 2016

12.00 – podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety

13.00– rozwijanie działalności gospodarczej

Miejski Dom Kultury w Lubaczowie, ul. Konopnickiej 2, sala nr 2

8

Cieszanów

15 grudnia 2016

12.00 – podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety

13.00– rozwijanie działalności gospodarczej

Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie,  ul. Sobieskiego 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.