W związku z możliwością ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WP(REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO) 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia.

Działanie 3.1 Rozwój OZE.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW

OGŁASZA DODATKOWY NABÓR DEKLARACJI:

  • Ø na montaż KOTŁÓW/pieców/ na biomasę
  • Ø na montaż POMOP CIEPŁA

Max. Poziom dofinansowania do wszystkich w/w przedsięwzięć wynosi 85%

Deklaracje wraz z ankietami przyjmowane będą: w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów ul. Rynek 1 pok. nr 16 w godzinach pracy Urzędu.

Osoba zainteresowana udziałem zobowiązana jest pokrycia kosztów weryfikacji technicznej budynku w wys. – 40,00 zł + VAT.

Niezbędne dokumenty/regulamin uczestnictwa, umowy, ankiety oraz deklaracje/ dostępne będą od 21.12.2016 r. do 12.01.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.