Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Teresy Pamuły Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR - w celu rozpropagowania informacji o udzielanej przez Agencję pomocy finansowej dla producenta rolnego prowadzącego  w 2016 r. gospodarstwo, w którym  utrzymywany jest drób, położone na obszarze podlegającym ograniczeniom w związku                      z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, przesyłam w załączeniu ulotkę dotyczącą przedmiotowej pomocy.

 

 

Informacje dotyczące określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków są udostępnione na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem www.wetgiw.gov.pl natomiast szczegółowe informacje związane z obszarem zapowietrzonym i zagrożonym chorobą są określane rozporządzeniem właściwego Wojewody i są dostępne na stronach Urzędów Wojewódzkich.  

 Z poważaniem

 Izabela Kulaga

Główny Specjalista ds. Promocji

Podkarpacki OR ARiMR