Internet to nieodłączny element naszej egzystencji. Korzystamy z niego często, a niektórzy wręcz codziennie. Również nasze dzieci mają do niego dostęp. Warto jednak zadbać o to by był  on w pełni bezpieczny. Taka idea przyświeca na całym świecie stąd wprowadzenie Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku przypadł 7 lutego.

 

Pracownia Orange w Cieszanowie po raz kolejny wzięła udział w tej szczytnej akcji. Odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci ze świetlicy szkolnej klas I-III Szkoły Podstawowej w Cieszanowie. Na początek czekała na nich projekcja krótkich filmików traktujących o bezpieczeństwie podczas surfowania w Internecie. Oprócz tego wspólne czytanie opowieści „Dzieci w sieci dobrych manier” i dyskusja nad poruszanymi zagadnieniami (trollowanie, umiejętne zawieranie znajomości, stalking, ochrona danych itp.)

Dzieci projektowały także hasła oraz plakaty koncentrujące się na zagrożeniach związanych z Internetem i nowymi technologiami. Zwieńczeniem zajęć były dwa rodzaje testu: mobilny z użyciem tabletów i aplikacji Kahoot! oraz test ruchowy z wykorzystaniem hula-hoop. Oba warianty bardzo przypadły do gustu uczestnikom, ale także zostawiły w ich głowach trwały ślad.

Warto żywić nadzieję, że wiedza zdobyta na zajęciach pomoże im ustrzec się przed niebezpieczeństwami w wirtualnym świecie.

  Mizyn Małgorzata