Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy planuje przeszkolić młodzież z całego kraju w zakresie
tzw. ginących zawodów.

W kursie mogą wziąć udział osoby bezrobotne w wieku 18-25 lat.
Zapraszamy absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych, wykształconych w następujących zawodach: ślusarz, stolarz, murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych, kucharz, krawiec, dekarz.

 

Cały kurs będzie realizowany w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Planowane jest zorganizowanie turnusów w terminie marzec- październik 2017 r.                                       
Szkolenia trwają średnio 96 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 12 dni.

 Lp.

 Zawód podstawowy - wyjściowy do podjęcia   szkolenia

Kierunek szklenia w ramach ginących zawodów

1

 ślusarz

kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne

2

 stolarz

renowacja mebli, kołodziej, bednarz

3

 murarz/tynkarz/monter zabudowy i robot    wykończeniowych

brukarz, kamieniarz

4

 murarz/tynkarz/monter zabudowy i robot  wykończeniowych

zdun

5

 kucharz

cukiernik, piekarz wg tradycyjnych receptur, wędliniarz, masarz

6

 krawiec

tkacz

7

 dekarz

strzecharz, gonciarz

Projekt zapewnia:

  • nieodpłatne wyżywienie podczas zajęć szkoleniowych oraz refundację kosztów podróży
  • ubezpieczenie NNW
  • wsparcie opiekuńczo-wychowawcze
  • nieodpłatne zakwaterowanie w ECKiW w Roskoszy


Osobiste zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13.03.2017 r. w godzinach 7:45 – 15:45
w Młodzieżowym Centrum Kariery w Cieszanowie,
ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów
tel. 16 621 38 04, 16 631 12 75