Jeżeli jesteś osobą w wieku 60 + nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Miasta i Gminy Cieszanów, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym - zostań uczestnikiem Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie.

       To placówka wsparcia dziennego posiadająca infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Placówka ta będzie zapewniała 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. W pierwszej fazie funkcjonowania Domu wsparciem objętych zostanie 15 osób starszych. Planowany termin otwarcia Domu Dziennego Pobytu Seniorów to maj 2017 r. ( dawny budynek synagogi w centrum Cieszanowa przy ul. Skorupki – na terenie Osiedla Kustronia ).

 Jeżeli jesteś osobą w wieku 60 + nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Miasta i Gminy Cieszanów, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym - zostań uczestnikiem Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie.

       To placówka wsparcia dziennego posiadająca infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Placówka ta będzie zapewniała 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. W pierwszej fazie funkcjonowania Domu wsparciem objętych zostanie 15 osób starszych. Planowany termin otwarcia Domu Dziennego Pobytu Seniorów to maj 2017 r. ( dawny budynek synagogi w centrum Cieszanowa przy ul. Skorupki – na terenie Osiedla Kustronia ).

       Dom Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. VI Spójność społeczna i przestrzenna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej. Celem projektu jest zwiększenie poziomu dostępności na terenie Gminy Cieszanów usług społecznych dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych.

      Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Pobytu Seniorów to  m. in.: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, terapia kulinarna, terapia reminiscencyjna, terapia ruchowa i kinezyterapia, ergoterapia, terapia informatyczna.

      Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00. Termin przyjmowania zapisów uczestników do 5 maja 2017 roku.

Autor: MGOPS Cieszanów