16 marca 2017 r. Prezydium i Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie dokonały wyboru Podkarpackiego Bibliotekarza Roku 2016.

Do VII edycji I etapu konkursu – wojewódzkiego zostały zgłoszone 2 kandydatki reprezentujące biblioteki publiczne.   W  gronie tym znalazła się Urszula Kopeć-Zaborniak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie.

Po szczegółowym zapoznaniu się z osiągnięciami kandydatek Prezydium i Zarząd Okręgu SBP w głosowaniu tajnym dokonały wyboru laureata. Podkarpackim Bibliotekarzem Roku 2016 została Urszula Kopeć-Zaborniak, która będzie reprezentowała woj. podkarpackie w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2016.

Wszystkich bibliotekarzy, członków Stowarzyszenia, miłośników i sympatyków bibliotek  zachęcamy do oddania głosu na Podkarpackiego Bibliotekarza Roku 2016 w plebiscycie ogólnopolskim od 12 kwietnia do 10 maja 2017 r. na stronie portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: www.sbp.pl