Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich. Z pomocy skorzystają mieszkańcy 880 gmin, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne, czyli ponad 30 proc. wszystkich gmin w Polsce. W ramach tego działania, sprzęt ma trafić do około 20 tysięcy dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Osoby uprawnione do udziału w programie to uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy zamieszkują miejscowości w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, są krewnymi w linii prostej, osób które pracowały niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej lub państwowym gospodarstwie rybackim i zamieszkiwały w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej.

Dofinansowanie Gmina będzie mogła otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku, gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 
Oświadczenia rodzica i oświadczenia uczniów szkoły średniej, którzy osiągnęli pełnoletność wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przyjmowane są do 15.10.2021 do godziny 15:00 w pokoju nr 12 w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: 
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr