Szanowni Mieszkańcy Gminy Cieszanów,

Gmina Cieszanów kontynuuje prace nad stworzeniem strategii rozwoju „Nowa Ścieżka Rozwoju Miasta i Gminy Cieszanów – Cieszanów 2030”. Pragniemy wyznaczyć cele strategiczne i wskazać kierunki rozwoju gminy. Dokument ten stanowić będzie narzędzie planowania w perspektywie do 2030 roku.

Chcemy omówić mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju gminy, a także wypracować w oparciu o potencjały wspólne cele i kierunki działań.

W sierpniu zapraszamy na następujące spotkania:

  • 9 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) w godz. 11:00 – 13:00 – seniorzy, spotkanie odbędzie się w Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie

  • 9 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) w godz. 13:00 – 15:00 przedstawiciele organizacji pozarządowych, spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie, ul. Sobieskiego 8.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w warsztatach. To okazja do wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla całej Gminy Cieszanów. 

 

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny