Gmina Cieszanów zamierza przystąpić do programu   „Usuwanie folii rolniczych i  innych odpadów  pochodzących  z działalności rolniczej” ogłoszonego   przez   Narodowy   Fundusz   Ochrony   Środowiska  i Gospodarki Wodnej. Projekt będzie realizowany, jeśli samorząd otrzyma dofinansowanie, a odpady zostaną odebrane tylko od tych rolników, którzy wypełnią i dostarczą wnioski.

Zwracamy się do rolników posiadających odpady pochodzace z działalności rolniczej o wypełnienie wniosku, który znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy  Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów,  pokój   nr 14., jak również na naszej stronie internetowej www.cieszanow.pl

w terminie do 23 lipca 2021 r.

 

UWAGA!

Od rolników będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów; worki po nawozach; opakowania typu BIG- BAG

Szczegółowe  informacje   można  uzyskać w  Urzędzie Miasta i  Gminy  Cieszanów,  pokój  nr. 14, tel. 16 632-8662.

WNIOSEK do pobrania tutaj