W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)  deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła

Więcej informacji na stronie GUNB:           

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq