Szanowni Mieszkańcy Gminy Cieszanów,

Gmina Cieszanów rozpoczęła prace nad stworzeniem strategii rozwoju „Nowa Ścieżka Rozwoju Miasta i Gminy Cieszanów – Cieszanów 2030”. To dokument niezwykle istotny dla funkcjonowania naszej gminy w perspektywie kolejnych lat. Chcemy wyznaczyć cele strategiczne i wskazać kierunki rozwoju w poszczególnych obszarach. Dokument jaki powstanie, będzie stanowił narzędzie planowania w perspektywie do 2030 roku.

Jednym z podstawowych elementów budowy założeń Strategii są warsztaty, podczas których chcemy omówić mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju gminy, a także wypracować w oparciu o potencjały wspólne cele i kierunki działań.

Warsztaty odbywać się będą w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie, ul. Sobieskiego 8.

W czerwcu zapraszamy na następujące spotkania:

  • 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) w godz. 14:00 – 17:00 – osoby związane z szeroko rozumianą edukacją
  • 22 czerwca 2021 r. (wtorek) w godz. 15:00 – 18:00- przedsiębiorcy

 

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w warsztatach. To okazja do zabrania głosu w sprawach ważnych dla całej Gminy Cieszanów. Pragniemy opracować koncepcję, która będzie uwzględniać oczekiwania różnych środowisk, dlatego raz jeszcze zachęcam do aktywnego włączenia się w prace nad kształtem „Nowej Ścieżki Rozwoju Miasta i Gminy Cieszanów – Cieszanów 2030”.

 

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny