Szanowni Państwo,

 Miasto i Gmina Cieszanów rozpoczęła proces opracowania „Nowej ścieżki rozwoju Miasta i Gminy Cieszanów- Cieszanów 2030”. Efektem prac trwających od czerwca do października 2021 roku będzie dokument stanowiący podstawę do wdrażania prac inwestycyjno-rozwojowych w perspektywie do 2030 roku.

Szanowni Państwo,

 

Miasto i Gmina Cieszanów rozpoczęła proces opracowania „Nowej ścieżki rozwoju Miasta i Gminy Cieszanów- Cieszanów 2030”. Efektem prac trwających od czerwca do października 2021 roku będzie dokument stanowiący podstawę do wdrażania prac inwestycyjno-rozwojowych w perspektywie do 2030 roku.

 Pragniemy, żeby w ramach prac nad dokumentem każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Cieszanów zyskał przestrzeń do wypowiedzenia się w kwestiach dla niego ważnych z punktu widzenia rozwoju Cieszanowa jako ośrodka jego interesów życiowych. Zapraszamy do wypowiedzenia się również przyjezdnych, w tym turystów, na temat ich potrzeb i możliwych kierunków rozwoju Cieszanowa.

 Elementem działań partycypacyjnych, czyli angażujących wszystkie zainteresowane rozwojem Cieszanowa strony, jest udostępnienie przez Miasto i Gminę Cieszanów 3 ankiet on-line adresowanych do 3 grup interesariuszy:

  1. Młodzież (aktywna w czerwcu 2021): https://www.survio.com/survey/d/O9S6P7J5N9E2N9A2W
  2. Mieszkańcy (aktywna w czerwcu i lipcu 2021),
  3. Turyści (aktywna w lipcu i sierpniu 2021).

 Zachęcamy Państwa do wypowiedzenia się na tematy ważne dla Państwa, a jednocześnie ważne dla miasta i całej gminy. Państwa opinie i sugestie pozwolą nam ocenić obecny stan rozwoju Miasta i Gminy Cieszanów i planować ich dalszy rozwój.

Udział w badaniach ankietowych wymaga jedynie dostępu do łącza internetowego. Ankiety uruchamiają się automatycznie- po kliknięciu na link, a Państwa odpowiedzi zapisują się automatycznie po udzieleniu przez Państwa ostatniej odpowiedzi.

 Bardzo dziękujemy za Twój głos