Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów  na rachmistrzów spisowych  do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021r.

 

                                                                                              Burmistrz

                                                                                  Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                       Zdzisław Zadworny