,,Mikropożyczka 1”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Mikropożyczka” w ramach Projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki” w ramach instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020”.

W ramach Instrumentu Finansowego Mikropożyczka-1 będą udzielane Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Wnioskodawcami ubiegającymi się o wsparcia w formie Jednostkowej Pożyczki mogą być wyłącznie osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

 • bezrobotne
 • bierne zawodowo
 • pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Ponadto:

 • nie są i nie byli zarejestrowani jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzili działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • nie otrzymali środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Ostateczny Odbiorca może otrzymać wyłącznie jedną Jednostkową Pożyczkę w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, przez Ostatecznego Odbiorcę na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanej.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.

Przewiduje się udzielenie co najmniej 57 Jednostkowych Pożyczek w tym 29 dla osób pozostających bez pracy i 28 dla osób pracujących.

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej wyniesie co najmniej 60.

 • Maksymalna wysokość pożyczki do 80 000 zł.
 • Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 84 miesiące.
 • Możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy.
 • Preferencyjne oprocentowanie: 0,1% w stosunku rocznym.

 

W ramach realizowanego projektu Pośrednik Finansowy otrzymał środki w wysokości 3 000 000,00 zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Kontakt

Szczegółowe informacje na temat pożyczki można uzyskać:

 • osobiście w siedzibie RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, pokój 311 (II piętro),
 • telefonicznie pod nr telefonu: 17 86 76 299,
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w Punktach Obsługi zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego.

,,Mikropożyczka 2”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Mikropożyczka” w ramach Projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki” w ramach instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020”.

W ramach Instrumentu Finansowego Mikropożyczka-2 będą udzielane Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Wnioskodawcami ubiegającymi się o wsparcia w formie Jednostkowej Pożyczki mogą być wyłącznie osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

 • bezrobotne
 • bierne zawodowo
 • pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Ponadto:

 • nie są i nie byli zarejestrowani jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzili działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • nie otrzymali środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Ostateczny Odbiorca może otrzymać wyłącznie jedną Jednostkową Pożyczkę w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, przez Ostatecznego Odbiorcę na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanej.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.

Przewiduje się udzielenie co najmniej 38 Jednostkowych Pożyczek w tym 19 dla osób pozostających bez pracy i 19 dla osób pracujących.

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej wyniesie co najmniej 40.

 • Maksymalna wysokość pożyczki do 80 000 zł.
 • Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 84 miesiące.
 • Możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy.
 • Preferencyjne oprocentowanie: 0,1% w stosunku rocznym.

 

W ramach realizowanego projektu Pośrednik Finansowy otrzymał środki w wysokości 2 000 000,00 zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Kontakt

Szczegółowe informacje na temat pożyczki można uzyskać:

 • osobiście w siedzibie RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, pokój 311 (II piętro),
 • telefonicznie pod nr telefonu: 17 86 76 299,
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w Punktach Obsługi zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego.