ZDALNE WARSZTATY MODELARSKIEJ DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO

W ramach organizacji przedsięwzięć służących ochrony dziedzictwa kulturowego mieszkańców Gminy Cieszanów w okresie 01.08-30.11.2020 Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM”  przeprowadziło  dla dzieci  Gminy Cieszanów zdalne warsztaty pn.  ZDALNE WARSZTATY MODELARSKIEJ DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO. Uczestnicy (30 osób) budowali model zabytku  Gminy Cieszanów: kościół pw. św. Wojciecha w Cieszanowie. Zaprezentowana nowoczesna forma edukacji regionalnej przyczyniła się do wzrostu świadomości w obszarze dziedzictwa kulturowego wśród młodego pokolenia mieszkańców Gminy Cieszanów.

Zabytki sakralne są ważnym elementem dziedzictwa kulturowego każdej społeczności lokalnej stanowiąc świadectwo minionych epok bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Na obszarze Gminy Cieszanów znajduje się wiele obiektów z różnych okresów historycznych oraz reprezentujących odmienne style architektoniczne. Odgrywając znaczącą rolę w kształtowaniu tradycji i kultury lokalnej tworzą bogate dziedzictwo kulturowe subregionu. Zabytki sakralne, stanowiąc element wspólnej historii, mają pozytywny wpływ na rozwój społeczności lokalnych. Dlatego warto je chronić, warto je znać!  

Zadanie „ZDALNE WARSZTATY MODELARSKIEJ DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO było współfinansowane ze środków Gminy Cieszanów