USŁUGI  GMINY CIESZANÓW  DOSTĘPNE  ELEKTRONICZNIE

– podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
– podatek leśny od osób fizycznych i prawnych
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– podatek od środków transportu
–wielkość gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z systemów podatkowych
–niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach
–numery działek i ich powierzchnie, właściciele działek,sposób zagospodarowania działek

E – U S Ł U G I – dostępne po rejestracji i zalogowaniu profilem zaufanym

System ENALEŻNOŚCI  w Gminie Cieszanów   
https://enaleznosci.cieszanow.eu

System EBOM w Gminie Cieszanów – Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

http://ebom.cieszanow.pl


Graficzny System Informacji Przestrzennej – dostępny bez rejestracji i logowania

PORTAL –http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_cieszanow

lub        http://e-spdp.pl/gmina_cieszanow# 

– E-USŁUGA INFORMACJA O NR DZIAŁKI I POWIERZCHNI
– E-USŁUGA INFORMACJA O ZAGOSPODAROWANIU DZIAŁKI
– E-USŁUGA INFORMACJA O WŁASNOŚCI GRUNTÓW

http://e-spdp.pl/urzad/gmina_cieszanow

Najlepsze efekty uzyskać można korzystając z przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox.
Z powyższych usług można również korzystać za pomocą smartfona z systemem Android po pobraniu z witryny Google Play aplikacji eGmina firmy Softres. Przed rozpoczęciem pracy z tą aplikacją należy zarejestrować się w Systemie ENALEŻNOŚCI  i zalogować profilem zaufanym /w przypadku problemów  z aplikacją należy zmienić Urząd w zakładce „Konto użytkownika”/.

 

Wpłat dokonywać można na konta Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów wymienione w zakładce „Dane bankowe” strony   www.cieszanow.pl .