Na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Miasta i Gminy Cieszanów w zakładce ogłoszenia pojawiło się obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Cieszanów na lata 2021 - 2036.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.