Miejscowość Stary Lubliniec od 2017 roku uczestniczy w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2017-2020. W dniu 28.08.2020 r. została podpisana umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi. Boisko zostanie pokryte sztuczną nawierzchnią, ogrodzone, a teren wokół zostanie utwardzony. Całość zadania wyniesie 353 010 zł.

W 2019 r. dzięki środkom z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 Gmina Cieszanów otrzymała dofinansowanie na budowę oświetlenia boiska.

W tym roku również zostanie dofinansowane część prac tj. wykonanie podbudowy boiska.

Pozostałą część Gmina pokryje ze środków własnych.