Od 15 maja wszystkie gminy wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w drugim, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkursie organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Gmina Cieszanów po złożeniu wniosku otrzymała grant maksymalnej kwoty 75 000,00 zł.

Za otrzymane środki zostało zakupionych 30 laptopów na potrzeby zdalnego nauczania. Sprzęt zgodnie z przeprowadzonym wcześniej rozpoznaniem dotyczącym zapotrzebowania wśród uczniów został przekazany do Szkoły Podstawowej im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie, Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie, Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Jeziorańskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Lublińcu, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Siole i szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niemstowie.

Laptopy będą wypożyczane uczniom do nauki zdalnej, a także będą przeznaczone do pracy w poszczególnych szkołach.