Włączenie syren alarmowych na terenie miasta i gminy Cieszanów w 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie informuje, że w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17:00 nastąpi włączenie syren alarmowych na terenie miasta i gminy, w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego. Syreny zostaną uruchomione na okres 1 minuty i emitować będą dźwięk ciągły. Dźwięk syren w rocznicę "W" oraz zatrzymujący się w geście hołdu ludzie na ulicach mają wymiar symbolu, który trwale wpisał się w obchody rocznicowe Powstania Warszawskiego na terenie całego kraju.

     Dla podkreślenia rangi wydarzenia, prosimy o wywieszenie flag państwowych na budynkach. 

 

 

                                                                           B U R M I S T R Z

                                                                     Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                       (-)

                                                                           Zdzisław Zadworny