Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

tel. (16) 632-86-61

 

Andrzej Szymanowski

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

tel. (16) 632-86-73

 

Anna Stanowska

Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów

tel. (16) 631-10-51

 

Szymon Kuzyk

Sekretarz Miasta i Gminy Cieszanów

tel. (16) 632-86-65