Europa dla obywateli

Projekt „MIGRAIN - Migracja i imigracja: Wpływ społeczny i odpowiedź społeczeństwa w trosce o trwały i pokojowy rozwój zjednoczonej Europy Nr 2014-1473 ” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”

 

Komponent 2.2 – Działanie Sieci Miast Partnerskich

W ramach tego projektu zrealizowano dotychczas 8 wydarzeń:

Wydarzenie 1

Udział: W wydarzeniu brało udział 50 osób (24 miejscowych i 26 zagranicznych), z których 4 pochodziło z miasta Atalanti, Grecja, 4 pochodziło z miasta Aheloy, Bułgaria, 3 pochodziło z miasta Forli, Włochy, 3 pochodziło z miasta Fusignano, Włochy, 6 pochodziło z miasta Argenbuehl, Niemcy, 2 pochodziło z miasta Lupeni/Farkaslaka, Rumunia, 4 pochodziło z miasta Cieszanów, Polska, a 24 osoby pochodziły z miasta Diosd, Wegry.

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Diosd, Węgry w dniach od 29/04/2015 do 02/05/2015

Krótki opis: Spotkanie poświęcono na uświadomieniu uczestnikom, że migracja występowała już w przeszłości i było wiele jej form, czasem zdarzała się wbrew woli ludzi. Rezultaty wolnego ruchu w Europie mogą być oceniane w świetle przeszłych wydarzeń. Ludzie muszą planować swoją przyszłość biorąc pod uwagę ramy prawne UE. Innym celem spotkania były zrozumienie i interpretacja zadań i działań projektu i podział ról między parnterów.

Wydarzenie 2

Udział: W wydarzeniu brało udział 48 osób (26 miejscowych i 22 zagraniczne), z których 4 pochodziło z miasta Diosd, Węgry, 2 pochodziło z miasta Aheloy, Bułgaria, 3 pochodziło z miasta Forli, Włochy, 3 pochodziło z miasta Fusignano, Włochy, 4 pochodziło z miasta Argenbuehl, Niemcy, 4 pochodziło z miasta Lupeni/Farkaslaka, Rumunia, 2 pochodziło z miasta Cieszanów, Polska a 26 osób pochodziło z miasta Atalanti, Grecja

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Atalanti, Grecja w dniach od 03/06/2015 do 05/06/2015

Krótki opis: Celem spotkania było poznanie stowarzyszeń lokalnych imigrantów, dialog nt migracji z zaproszonymi ekspertami i lokalnymi politykami, spotkania z osobami zaangażowanymi w proces migracji, zwłaszcza z osobami pracującymi w sektorze polityki społecznej i imigracyjnej. Partnerzy rozmawiali także z politykami, imigrantami, uczniami szkoły i odwiedzili przedsiębiorstwa prowadzone przez imigrantów.

Wydarzenie 3

Udział: W wydarzeniu brało udział 49 osób (26 miejscowych i 23 zagraniczne), z których 6 pochodziło z miasta Diosd, Węgry, 2 pochodziło z miasta Atalanti, Grecja, 3 pochodziło z miasta Forli, Włochy, 2 pochodziło z miasta Fusignano, Włochy, 3 pochodziło z miasta Argenbuehl, Niemcy, 4 pochodziło z miasta Lupeni/Farkaslaka, Rumunia, 3 pochodziło z miasta Cieszanów, Polska, a 26 pochodziło z miasta Aheloy, Bułgaria.

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Aheloy, Bułgaria w dniach od 26/06/2015 do 28/06/2015

Krótki opis: Celem spotkania było poznanie Bułgarii jako terytorium UE z punktu widzenia imigrantów. Zaprezentowano politykę Europy, faktyczne pytania i odpowiedzi natury politycznej i prawnej jak i obawy ze strony imigrantów z mniej rozwiniętych krajów. Partnerzy rozmawiali także z osobami, które pracowały bądź studiowały za granicą i poznali ich zdanie o byciu imigrantem.

Wydarzenie 4

Udział: W wydarzeniu brało udział 76 osób (53 miejscowych i 23 zagraniczne), z których 5 pochodziło z miasta Diosd, Węgry, 4 pochodziło z miasta Atalanti, Grecja, 4 pochodziło z miasta Aheloy, Bułgaria, 3 pochodziło z miasta Argenbuehl, Niemcy, 3 pochodziło z miasta Lupeni/Farkaslaka, Rumunia, 4 pochodziło z miasta Cieszanów, Polska, a 53 pochodziło z miasta Forli (50) i Fusignano (3), Włochy

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Forli, Włochy w dniach od 25/09/2015 do 27/09/2015

Krótki opis: Celem spotkania było poznanie szerokich doświadczeń i praktyk miasta Forli. Rola organizacji non profit pokazała sposób na radzenie sobie z rosnącym problemem migracji, zwłaszcza z nielegalną inwazją do krajów UE. Włochy mogą być traktowane jako jeden z krajów najbardziej dotkniętych tym problemem, a Forli zaprezentowało szeroki wachlarz pozytywnych inicjatyw.

Wydarzenie 5

Udział: W wydarzeniu brało udział 50 osób (34 miejscowe i 16 zagranicznych), z których 2 pochodziło z miasta Diosd, Węgry, 3 pochodziło z miasta Atalanti, Grecja, 2 pochodziło z miasta Aheloy, Bułgaria, 4 pochodziło z miasta Argenbuehl, Niemcy, 2 pochodziło z miasta Lupeni/Farkaslaka, Rumunia, 3 pochodziło z miasta Cieszanów, Polska, a 34 pochodziło z miasta Fusignano (30) i Forli (4), Włochy.

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Fusignano, Włochy w dniach od 18/11/2015 do 20/11/2015

Krótki opis: Celem spotkania było poznanie dobrych przykładów sposobów na integrację imigrantów, ze wskazaniem pozytywnego potencjału takich zmian w lokalnej społeczności. Partnerzy mogli zobaczyć konkretne przykłady wpieranej i popieranej integracji różnych grup imigrantów.

Wydarzenie 6

Udział: W wydarzeniu brało udział 50 osób (23 miejscowe i 27 zagranicznych), z których 6 pochodziło z miasta Diosd, Węgry, 4 pochodziło z miasta Atalanti, Grecja, 2 pochodziło z miasta Aheloy, Bułgaria, 4 pochodziło z miasta Forli, Włochy, 2 pochodziło z miasta Fusignano, Włochy, 1 pochodził z miasta Lupeni/Farkaslaka, Rumunia, 8 pochodziło z miasta Cieszanów, Polska, a 23 pochodziło z miasta Argenbühl, Niemcy.

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Argenbuehl, Niemcy w dniach od 26/06/2016 do 28/06/2016

Krótki opis: Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom historii migracji w Europie i ukazanie problemów, jakie są związane z uzyskiwaniem azylu i imigracją. Uczestnicy mogli także zaobserwować prawdziwe problemy i wpływy społeczne imigracji na społeczeństwo. Omówiono sposoby w jakie imigranci mogą się integrować ze społeczeństwem, do którego trafili.

Wydarzenie 7

Udział: W wydarzeniu brało udział 50 osób (25 miejscowych i 25 zagranicznych), z których 4 pochodziło z miasta Diosd, Węgry, 4 pochodziło z miasta Atalanti, Grecja, 4 pochodziło z miasta Aheloy, Bułgaria, 4 pochodziło z miasta Argenbuehl, Niemcy, 3 pochodziło z miasta Forli, Włochy, 2 pochodziło z miasta Fusignano, Włochy, 4 pochodziło z miasta Cieszanów, Polska, a 25 pochodziło z miasta Lupeni/Farkaslaka, Rumunia.

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Lupeni, Rumunia w dniach od 02/09/2016 do 04/09/2016

Krótki opis: Celem spotkania było poznanie możliwości migracji dla ludności pochodzącej z rumuńskich miast. Omówiono aspekty migracji z punktu widzenia lokalnych władz i organizacji. Partnerzy mieli okazję podzielić się swoimi opiniami, różnymi dla poszczególnych krajów.

Wydarzenie 8

Udział: W wydarzeniu brało udział 90 osób (49 miejscowych i 41 zagranicznych), z których 9 pochodziło z miasta Diosd, Węgry, 4 pochodziło z miasta Atalanti, Grecja, 6 pochodziło z miasta Aheloy, Bułgaria, 8 pochodziło z miasta Argenbuehl, Niemcy, 3 pochodziło z miasta Forli, Włochy, 5 pochodziło z miasta Fusignano, Włochy, 6 pochodziło z miasta Lupeni/Farkaslaka, Rumunia, a 49 osób pochodziło z miasta Cieszanów, Polska.

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Cieszanów, Polska w dniach od 28/09/2016 do 30/09/2016

Krótki opis: Celem spotkania było omówienie projektu i zakończenie niezbędnych działań. Partnerzy omówili i podsumowali możliwości rozwoju strategii mających na celu zmniejszenie liczby emigrantów. Zorganizowano także zwiedzanie najnowocześniejszego i najnowszego przejścia granicznego między UE a Ukrainą w Budomierzu.

Projekt został podsumowany i wyciągnięto wnioski o wymiarze europejskim.

The project MIGRAIN aims at investigating the questions and social impacts of the migration and immigration in Europe, stressing the need of including the citizens in understanding their main interests and participating in the formulation of answers to these questions. The partnership consists of 8 project partners, representing 7 EU countries. Eight events are to be organized by the different partners in different towns. Each meeting holds for 3 days . The total number of the participants in the eight meetings are expected 542, minimum 30% will be invited international participants. The applicant partner is the Municipality Cieszanów (PL); two towns belongs to a twinning network around Cieszanów, and the others partners were also included in common project activities.

The theme of the project relates to a very relevant European subject, namely the migration of citizens, and also the immigration of people toward the EU countries. The free movement of the citizens is a significant achievement of the EU legal structure which has changed the life prosperity of a lot of citizens. It is well known, however, that this possibility comprises several dangers as regards the balance of the societies, for example it can support brainstorming, unbalances in workforce supply, tension in the society, ethnic and minority problems, it can induce slow but effective changes in the entire society. Therefore the questions of migration and immigration have become key elements of the actual politics of the recent Greek and the next Italian EU Presidency.

Research programs are in progress to reveal the essence of these activities, and a number of statistical investigations have been made in order to see clearly. The attitude of the countries from different part of Europe are differing, the migration trend shows direction toward the richer countries like Germany, Great Britain. The citizens of the Eastern and Southern countries generally move to Western directions, and the increasing number of the migrants can mean threaten for the reception societies. Countries like Poland and Hungary have introduced measures for returning this process, e.g. by offering better work conditions at home for the high level workforce.

Project like our one can give support for understanding the real questions and the see the connections between the fact faced during the daily life. The composition of the recent partnership ensures that the interests of the different parties are represented in the project, and the exchange of knowledge and experiences will contribute to the development of the consciousness of the citizens.

PROJECT SCHEDULE:

29.04.2015 – 01.05.2015 Diosd, Hungary

03.06.2015 – 06.06.2015 Atalanti, Greece

26.06.2015 – 28.06.2015 Aheloy, Bulgaria

25.09.2015 – 27.09.2015 Forli, Italy

18.11.2015 – 20.11.2015 Fusignano, Italy

26.06.2016 – 28.06.2016 Argenbuehl, Germany

02.09.2016 – 04.09.2016 Lupeni, Romania

28.09.2016 – 30.09.2016 Cieszanów, Poland