TERMINY POBORU KRWI W 2017 R.

1. 25.05.2017 r.

2. 27.07.2017 r.

3. 21.09.2017 r.

Pobór będzie odbywał się przy Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie w godz. 9:00 - 12:00.