ZMIANA NUMERU KONTA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Wpłaty zobowiązania pieniężnego można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na konto BS Lubaczów

06 9101 1042 2004 4400 0039 0055

lub u sołtysa danej miejscowości.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest do pobrania po kliknięciu w poniższy link:

Deklaracja do pobrania (.doc)

Deklaracja do pobrania (.pdf)

lub w zakładce "Pliki"