pedagog

Funkcję pedagoga szkolnego pełni  mgr Barbara Hołowaty.
Godziny pracy w roku szk. 2013/14:
poniedziałek: 9.15 -11.15
wtorek: 8.30 -10.30         13.20-14.20
środa: 8.00 -10.00
czwartek: 10.00 -14.20
piątek: 10.45 -12.00
Profilaktyka w szkole:

W Publicznym Gimnazjum w Cieszanowie został opracowany i wdrożony Program Profilaktyki.

Główne zadania do realizacji:

  • Postępowanie diagnostyczne – wczesne wykrywanie uczniów z grup ryzyka,
  • Organizowanie kompleksowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów wykazujących deficyty rozwojowe oraz trudności dydaktyczno – wychowawcze,
  • Budowanie dobrej współpracy z rodzicami oraz pozyskiwanie ich jako sojuszników działań wychowawczych i profilaktycznych,
  • Stwarzanie przez wychowawców sytuacji zmierzających do integracji klasy,
  • Kształcenie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania ucznia w zespole klasowym, w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie, wynikające z podstawy programowej,
  • Organizowanie pozalekcyjnego czasu wolnego na terenie szkoły,
  • Ukierunkowane na rozwój zainteresowań i potrzeb ucznia,
  • Promowanie uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia, różnorodne zainteresowania oraz nieprzeciętną wiedzę,
  • Promowanie prawidłowego poruszania się na drogach, bezpiecznego zachowania na podwórku, w szkole i w domu,
  • Promocja zdrowia i profilaktyka – zadnia wynikające z planu pracy gabinetu medycznego.

Imieniny

Dzisiaj jest: 29 Maj 2017
Imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria

Kontakt

Publiczne Gimnazjum
w Cieszanowie - Nowym Siole
37-611 Cieszanów
Nowe Sioło os. 15
tel./fax 16 6311039
gimcieszanow@wp.pl