Comenius 3 - opis

 

Magic Bricks For European Citizenship –
Magiczne cegiełki dla obywatelstwa europejskiego
2013/2015

Opis projektu

Konkurs logo

 


Projekt dotyczy idei edukacji obywatelskiej i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Projekt zbudowany jest wokół następujących zagadnień:

 • praw,
 • równości,
 • pokoju, życia bez przemocy,
 • prawomocności,
 • identyfikacji, różnorodności,
 • twórczości,
 • solidarności.

Projekt rozwijany będzie w następujących  aspektach:

 • wartości,
 • wiedzy,
 • treści,
 • zachowań.

Cele:
Udział w projekcie pozwoli uczniom  doskonalić:

 • Wiedzę o Unijnej Karcie Praw i instytucji zarządzających w UE,
 • Szacunek do samych siebie i innych,
 • Umiejętność słuchania,
 • Umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • Refleksje nad rolą przemocy w społeczeństwie,
 • Akceptacje inności i różnorodności, zaufania do innych,
 • Szacunek do prawa,
 • Umiejętności posługiwania się językiem komunikacji /j. ang/,
 • Umiejętności wzajemnego wsparcia i poczucia odpowiedzialności.

Nauczycielom rozwinąć:

 • Kompetencje dydaktyczne i metodologiczne,
 • Umiejętności wykorzystywania technologii ICT,
 • Znajomość systemów edukacyjnych w Europie,
 • Umiejętności poprzez wymianę  doświadczeń z nauczycielami z innych krajów,
 • Rodzicom zaangażować się w działania podejmowane przez szkołę i ich dzieci,
 • Projekt jest okazją do refleksji nad tymi zagadnieniami: poprzez dyskusje, porównania, odgrywanie ról, gry symulacyjne, ogólne wzory zachowania w rodzinie, szkole, społeczeństwie. Dotyczy nawyków, potrzeb jak również wartości i trendów w różnych społeczeństwach i ich odbicia w kulturze i tradycjach. Buduje szacunek dla uniwersalnych wartości dotyczących ludzkości.

Stosowane metody:

 • Gry edukacyjne,
 • Warsztaty,
 • Kwestionariusze.

Produkty końcowe (przykłady):

 • Internetowa platforma komunikacyjna,
 • Grupa na Facebooku,
 • Kącik Comeniusa,
 • Słownik tematyczny w językach uczestników,
 • Portfolio,
 • Dokumentacja video,
 • Zbiór opowiadań,
 • Stadium przypadku.
« początek strony

Konkurs na logo projektu:

« początek strony

Imieniny

Dzisiaj jest: 29 Maj 2017
Imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria

Kontakt

Publiczne Gimnazjum
w Cieszanowie - Nowym Siole
37-611 Cieszanów
Nowe Sioło os. 15
tel./fax 16 6311039
gimcieszanow@wp.pl