Comenius 2

Projekt  „Home Sweet Home" 2009-2011

Opis

Zadania

Partnerzy: Włochy (3 szkoły Capannoli, Volterra, Pontadera),  Niemcy (Bocholt), Turcja (Gelibolu), Polska (Cieszanów).

Projekt „Home Sweet Home" obejmuje  zagadnienia szeroko związane z pojęciem domu, zarówno rozumianego jako budynek i  miejsce zamieszkania, jak i miejsce tworzenia historii i tradycji rodzinnych. Analizując ten temat uczniowie w wieku od 3 do 17 lat z różnych rodzajów szkół  wspólnie z nauczycielami zrealizowała zaplanowane zadania.


W ramach projektu uczniowie przeanalizowali historię osadnictwa miejscowości. Przeprowadzili wywiady, zgromadzili stare mapy i fotografie na podstawie których przygotowali prezentacje multimedialne, albumy pokazujące swoja miejscowość dawniej i dziś.


Odbyli wycieczki do skansenów, parków etnograficznych, muzeów w  kraju i za granicą. Na tej podstawie porównali techniki i materiały  budowlane z przeszłości. Wykonali fotografie, szkice,  modele i makiety. Pracę nad współczesnymi domami uczniowie rozpoczęli od przedstawienia historii swoich domówi rodzinnych, współczesnych wnętrz i detali  budynków. Mieli okazję do porównania współczesnego budownictwa i stylu życia we wszystkich krajach zaangażowanych w realizację projektu.


W zagadnienia modernistycznego domu włączono tematykę wykorzystania energii odnawialnej  oraz rozwiązań ekologicznych  w gospodarstwie domowym. Idea domów pasywnych zmotywowała uczniów do zajęcia się  innowacyjnymi rozwiązaniami i technologiami. Skutkiem realizacji tych działań  było zaprojektowanie przez uczniów modeli domów przyszłości , pozwoliło to połączyć realia z  kreatywnością i wyobraźnią dzieci. Rezultaty pracy uczniów zostały utrwalone w prezentacjach multimedialnych, krótkich filmach video, albumach, mapach.


Wizyty jakie odbyli uczniowie w trakcie realizacji projektu pozwoliły porównać nie tylko systemy budownictwa, ale poznać systemy edukacyjne i style życia, odrębności kulturowe. podnieść świadomość wspólnych problemów i sposobów ich rozwiązywania. Świadomość ta jest kluczowa w tworzeniu poczucia przynależności europejskiej i jest jednym z  głównych celów tego projektu.
Należy również zauważyć iż realizacja wszelkich działań w ramach projektu wymagała użycia języka angielskiego i przyczyniła się w znacznej mierze dom wzbogacenia kompetencji językowych. Motywowała również uczniów ich poprawy.


Projekt został szeroko upowszechniony w szkole środowisku lokalnym, poprzez: spotkania, kącik Comeniusa, lokalne media (prasę, radio, TV internetową), strony internetowe, portal społecznościowy. Część opracowanych materiałów została umieszczona na stronie internetowej z której mogą korzystać szeroka społeczność europejska. Zaangażowane szkoły stworzyły razem e-book, foto album i zorganizowały wystawy prac uczniów.

« początek strony

 

Termin

Zrealizowane zadania

Wrzesień 2009

 

 • Ogłoszenie konkursu na logo projektu
 • Konkurs na prezentacje multimedialne dla uczniów Analiza historii osadnictwa na terenie Cieszanowa i okolic

 

Październik 2009

 

 • Organizacja szkolnego kącika Comeniusa
 • Analiza historycznych i ważnych budynków w regionie –praca z mapami

 

Listopad 2009

 • Typy osadnictwa/ wioski, miasta, folwarki/ analiza
 • Typy budynków i ich funkcje /chata, chata z bali, zagroda wiejska, dwór, pałac/- przygotowanie prezentacji PP

 

Grudzień 2009

 • Uczniowie badają historię budynku szkoły- stare zdjęcia, archiwalne dane i robią prezentację / album
 • Uczniowie studiują techniki i materiały budowlane z przeszłości I teraźniejszości
 • Rysunki, szkice, prezentacje multimedialne osadnictwa I typów budynków - PP prezentacje

 

Styczeń 2010

 • Zagroda wiejska w przeszłości - Wiejskie zajęcia, prace domowe /przędzenie, młócenie, pieczenie chleba, gotowanie/
 • Wiejskie zwyczaje i wiejskie rytuały – analiza, wywiady

 

marzec2010

 • Warsztaty z miejscowymi stowarzyszeniami /Koło gospodyń/

 

maj 2010

 • Zakończenie konkursu na prezentacje multimedialne Spotkanie w Diosd, Węgry Temat: Domy w przeszłości Wizyta w skansenie Sentendre Wizyta w centrum nauki Budapeszt- technologie przyszłości Warsztaty ”Jak mieszkamy” Praca w grupach międzynarodowych. Odwiedzanie domów węgierskich, robienie zdjęć, wywiadów, przygotowanie prezentacji PP. Prezentowanie rezultatów pracy uczniów.

 

Czerwiec 2010

 • Umieszczenie relacji z prac i spotkania Comeniusa na stronie internetowej, szkolnej gazetce

 

Wrzesień 2010

 • Wycieczka do skansenu Markowa, park etnograficznego w Sanoku, muzeum oraz zgromadzenie zdjęć i danych.
 • Ogłoszenie konkursu na esej o tematyce „Dom”

 

Październik 2010

 • Mój dom – historia budynku i mojej rodziny - Wnętrza i poszczególne pomieszczenia, element I detale współczesnego domu Uczniowie robią drzewo genealogiczne, wywiady z rodzicami, dziadkami i sąsiadami.
 • Moje podwórko i ogród- obecny i przeszły Uczniowie robią prezentacje PP

 

Listopad 2010

 • Spotkanie w Gelibolu, Turcja Temat: Domy w teraźniejszości Tłumaczenie, wymiana materiałów pośród partnerów i porównanie.

Styczeń 2011

 • Mój przyszły dom Projektowanie wymarzonych domów przy użyciu różnorodnych technik Obrazy, modele, projekty przyszłych domów

Marzec 2011

 • Badanie przyjaznych środowisku technologii, materiałów, innowacyjnych rozwiązań.
 • Technologie w budownictwie ekologicznym: Eko-budownictwo, biologiczne oczyszczalnie, wydajność energetyczna, użycie odnawialnych źródeł energii.

Marzec/Kwiecień-2011

 • Spotkanie w Cieszanowie, Polska Temat: Domy przyszłości Prezentacje działań poszczególnych szkół partnerskich
 • Wystawa prac uczniów /rzeźby, rysunki, makiety/

Maj 2011

 • Spotkanie w Bocholt, Niemcy Temat :Podsumowanie projektu Nowoczesna architektura i technologie w praktyce zwiedzanie modernistycznej części Duseldorfu
 • Wizyta w skansenie Międzynarodowa wystawa prac uczniów Prezentacja Humanoida

Czerwiec 2011

 • Umieszczenie relacji z prac i spotkania Comeniusa na stronie internetowej, szkolnej gazetce.
 • Przygotowanie, zebranie materiałów do e- booka Umieszczenie materiałów na stronie Agencji Narodowej Programu Comenius  

« początek strony

Imieniny

Dzisiaj jest: 29 Maj 2017
Imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria

Kontakt

Publiczne Gimnazjum
w Cieszanowie - Nowym Siole
37-611 Cieszanów
Nowe Sioło os. 15
tel./fax 16 6311039
gimcieszanow@wp.pl