Comenius 1

Projekt „Where the River flows”  2007-2009

Opis

Działania

Partnerzy: Włochy(Capannoli), Niemcy( Argenbuhl), Węgry,(Diosd) Polska(Cieszanów)

Temat projektu – Where the River flows –„Tam, gdzie płynie rzeka…” dotyczy obszarów położonych w okolicach najbliższych rzek. Każda ze szkół włączyła projekt w proces dydaktyczny szkoły. Większość zaplanowanych czynności została wykonana podczas zajęć szkolnych przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia terenowe w celu poznania flory i fauny najbliższej okolicy, historii obiektów, kultury i zwyczajów związanych z wodą, stanu czystości środowiska naturalnego i jego ochrony. Do współpracy zaproszono tzw. Partnerów stowarzyszonych. Pozyskane materiały służyły do opracowania informacji o swoich regionach.

Promocja odbywała się poprzez wymianę prac plastycznych, prezentacji multimedialnych, opracowań tematycznych, filmów video, linków do stron internetowych. Wszystkie prace ukazywały „piękno rzek i regionów”. Z okazji świąt uczniowie wymieniali własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami. Podczas wizyt uczniowie i nauczyciele mieli okazję aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Zdobywali informacje do swojej pracy dydaktycznej. Poznali systemy edukacyjne w krajach partnerskich. W projekt została zaangażowana szeroka grupa uczniów, nauczycieli i rodziców. Przyczynił się on do wzbogacenia słownictwa i umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. Na każdym etapie realizacji projektu wykorzystywano Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT). Projekt był szeroko upowszechniany w szkołach. Wykorzystywano do tego celu: apele, zebrania z rodzicami, gazetki ścienne, lokalne media (prasa, radio), strony internetowe. Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do tego, że jesteśmy bardziej tolerancyjni, mamy wielki szacunek dla innych narodów. Poprzez porównanie kultury i środowiska uświadamiamy sobie, że obok różnic można dostrzec wiele podobieństw. Osiągnięte rezultaty służą nie tylko uczestnikom projektu, ale są trwałym elementem dorobku szkoły.


Działania w ramach projektu:

Międzynarodowy konkurs plastyczny  logo projektu

 • Konkurs na prezentacje multimedialne prezentacje multimedialne na temat : szkoły, miasta, środowiska naturalnego, archeologii rejonu, świąt w Polsce- najlepsze prace zostały zaprezentowane przez uczniów na spotkaniu szkół partnerskich
 • Wykonanie i przedstawienie na spotkaniu międzynarodowym prezentacji nt.”Problemów  środowiskowych w UE i w Polsce ze szczególnym  rzek.
 • Zajęcia warsztatowe dla  grupy uczniów szkoły w Diosd . / międzynarodowy słownik  zwrotów związanych z rzeką , wykonanie makiety rzeki/
 • Opracowanie scenariusza przedstawienia o tradycjach Bożego Narodzenia w Polsce, jasełek  raz teksty, melodie i nuty kolęd polskich i tańca polskiego – Poloneza wraz z układem choreograficznym .
 • angielski scenariusz bajki polskiej „ Smok Wawelski „ , oraz scenariusz przedstawienia o tradycjach Bożego Narodzenia w krajach 4 krajach zaangażowanych w projekt.
 • Zgromadzenie zdjęć rzeki w czterech porach roku do opracowania międzynarodowego kalendarza .
 • Opracowanie w języku angielskim broszur reklamowej  o regionie i mieście, która została wydrukowana wspólnie w pakiecie z broszurami z pozostałych krajów.
   • Opracowanie publikacji zawierającej zagadnienia dotyczące warunków przyrodniczo hydrologicznych regionu w języku angielskim
   • przygotowanie przez nauczycieli i uczniów  ekspozycji tematycznych wraz z komentarzem w j. angielskim, dotyczących projektu prezentowanych na spotkaniu międzynarodowym w Cieszanowie/ na tematy; od patyczka do koszyczka, Od ziarenka do bochenka, Symbole wody w literaturze, chemiczne badanie wody,fauna i flora/
   • opracowanie zielników roślinności terenów nadrzecznych
   • wystawa fotografii „ Kamieniarstwo bruśnieńskie”
   • opracowanie mapy terenu / ekspozycja w holu szkoły/
   • opracowanie i przedstawienie prezentacji podsumowujące działania w ramach projektu „ Where the River flows”  „We have done it”oraz „Working, learning, playing – we Explorer Europe”  ” na końcowym spotkaniu w Cieszanowie
   • 4 spotkania międzynarodowe w Capannoli( Włochy), Argenbuhl( Niemmcy), Diosd( Węgry),Cieszanów(Polska)
« początek strony

Imieniny

Dzisiaj jest: 29 Maj 2017
Imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria

Kontakt

Publiczne Gimnazjum
w Cieszanowie - Nowym Siole
37-611 Cieszanów
Nowe Sioło os. 15
tel./fax 16 6311039
gimcieszanow@wp.pl