16 marca 2017 r. Prezydium i Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie dokonały wyboru Podkarpackiego Bibliotekarza Roku 2016.

Do VII edycji I etapu konkursu – wojewódzkiego zostały zgłoszone 2 kandydatki reprezentujące biblioteki publiczne.   W  gronie tym znalazła się Urszula Kopeć-Zaborniak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie.

Po szczegółowym zapoznaniu się z osiągnięciami kandydatek Prezydium i Zarząd Okręgu SBP w głosowaniu tajnym dokonały wyboru laureata. Podkarpackim Bibliotekarzem Roku 2016 została Urszula Kopeć-Zaborniak, która będzie reprezentowała woj. podkarpackie w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2016.

Wszystkich bibliotekarzy, członków Stowarzyszenia, miłośników i sympatyków bibliotek  zachęcamy do oddania głosu na Podkarpackiego Bibliotekarza Roku 2016 w plebiscycie ogólnopolskim od 12 kwietnia do 10 maja 2017 r. na stronie portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: www.sbp.pl   

 

 Jeżeli jesteś osobą w wieku 60 + nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Miasta i Gminy Cieszanów, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym - zostań uczestnikiem Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie.

       To placówka wsparcia dziennego posiadająca infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Placówka ta będzie zapewniała 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. W pierwszej fazie funkcjonowania Domu wsparciem objętych zostanie 15 osób starszych. Planowany termin otwarcia Domu Dziennego Pobytu Seniorów to maj 2017 r. ( dawny budynek synagogi w centrum Cieszanowa przy ul. Skorupki – na terenie Osiedla Kustronia ).

Już po raz  6 w parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Cieszanowie odbył się spektakl plenerowy, przedstawiający Mękę Pańską.

W tym roku wyjątkowo dopisała pogoda i zebrało się wielu wiernych. Reżyserem przedstawienie był ksiądz Mariusz Dziadosz - wikary w kościele pw. Św. Wojciecha w Cieszanowie, przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie