Znamy już wyniki ankiety, w której udział wzięło 41 osób.

Na projekt zegara o konstrukcji metalowej swój głos oddało 27 osób, co stanowi 66% całości. Natomiast wariant murowany poparło 14 osób, co daje 34% ogólnej liczby głosującej.

 

Wobec powyższych danych największe poparcie zdobył projekt 1.

W dniu 5.12.2019 odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu: "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - cztery kalendarze, cztery kultury, cztery pokolenia".

Protokół ze spotkania zamieszczony został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Cieszanów w zakładce "Urząd" następnie "Konsultacje społeczne"

BIP Miasto i Gmina Cieszanów