Informacja prasowa

22października 2019r.

Fundacja NEUCA dla Zdrowia z programem ,,Kieruj się sercem’’

Bezpłatne badanie w Cieszanowie!

Fundacja NEUCA dla Zdrowia po raz kolejny rusza z ogólnopolską akcją badań kardiologicznych. Program ma na celu zbadanie wielu serc Polaków. Na jego trasie znajduje się również w Cieszanowie, gdzie już 29 października 2019r. w specjalnym kardiobusie będzie można bezpłatnie wykonać badanie kardiologiczne. Eksperci alarmują, że w Polsce na skutek niewydolności serca następuje zgon, nawet co 9 minut!

Nieleczone choroby serca stanowią ogromne ryzyko dla zdrowia i życia pacjenta. Regularnie wykonywane badania diagnostyczne zapewniają kontrolę nad stanem zdrowia oraz zapobiegają powstaniu chorób sercowo-naczyniowym, tj.: zawał serca, niedokrwistość i niewydolność serca lub udar mózgu.

Choroby układu sercowo-naczyniowego są przyczyną wielu zgonów  w Polsce, występujących dwukrotnie częściej niż choroby nowotworowe. Ich głównym powodem jest ,,cichy zabójca’’ w postaci miażdżycy. Jest to proces przewlekły i może obejmować m.in. tętnice serca, mózgu czy kończyn dolnych, powodując zawał serca lub udar mózgu. Innymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi chorób serca są:  podwyższony cholesterol, palenie papierosów, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i otyłość, odpowiedzialne
za ponad 90% przypadków chorób sercowo-naczyniowych 
– komentuje dr n.med. Grzegorz Skonieczny, Koordynator Oddziału Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Szpital Wielospecjalistyczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu.

Coraz częściej dochodzi do bezobjawowego zawału serca, dlatego też profilaktyka jest niezwykle istotna! Badanie kardiologiczne może wykryć wczesne choroby mięśnia sercowego, zaburzenia pracy serca, niedokrwienie, czy przedwczesny zawał lub jego znak po przebyciu.

29 października 2019 r. kardiobus Fundacji NEUCA dla Zdrowia będzie stacjonował w Cieszanowie przy ulicy Mickiewicza 3 (między godziną 10.00 a 16.00). Następnie ruszy do Rokietnicy. Aby wziąć udział w badaniu należy zapisać się osobiście pod powyższym adresem. Liczba miejsc jest ograniczona.

W mobilnej przychodni Fundacji NEUCA dla Zdrowia każdy chętny będzie mógł wykonać EKG, dokonać pomiaru ciśnienia oraz wykonać badania BMI (uzależnione od wagi pacjenta).

Od wielu lat, Fundacja NEUCA dla Zdrowia, skupia tematykę swoich działań wokół serc Polaków. Chcemy na bieżąco edukować społeczeństwo, przede wszystkim osoby starsze, o profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Zależy nam także na udostępnieniu możliwości skorzystania z bezpłatnej diagnostyki u jak największej liczby Polaków. Należy pamiętać, że choroby serca są jedną z najczęstszych przyczyn przypadków śmiertelnych w kraju. Dlatego nie należy ich ignorować, za to powinno się minimalizować ryzyko wystąpienia tych chorób i ich ewentualnych powikłań mówi Agata Łabędzka z Fundacji NEUCA dla Zdrowia.

O Fundacji:

Misją Fundacji NEUCA Dla Zdrowia jest dążenie do poprawy zdrowia i związanej z tym jakości życia społeczeństwa. Fundacja działa na rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej i opieki zdrowotnej, udzielając wsparcia na takie cele, jak: poprawa dostępu pacjentów do nowoczesnych form leczenia i rehabilitacji, w tym farmakoterapii; poprawa standardów ochrony zdrowia
w grupach szczególnej troski i zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak bezrobotni, bezdomni, osoby uzależnione, osoby z niepełnosprawnością, samotne; pomoc ofiarom wypadków, zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych; promocja profilaktyki i edukacji zdrowotnej; wsparcie edukacji i kształcenia ustawicznego pracowników służby zdrowia.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu:

Ewa Mościcka

InnerLook

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 535 562 945

 

 

Informacja Starosty lubaczowskiego o wyłożeniu projektów operatów opisowo-kartograficznych


Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie ul. Jasna 1 - pokój nr 13 (Sala Narad) w dniach od 3 października do 23 października 2019 r. w godzinach od 8:00 - do 15:00 zostaną wyłożone do wglądu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekty operatów opisowo-kartograficznych (projekty operatów ewidencji gruntów i budynków po modernizacji) dla następujących obrębów ewidencyjnych:

gm. Cieszanów: Chotylub, Niemstów, Nowe Sioło, Żuków,

gm. Horyniec-Zdrój: Horyniec-Zdrój, Krzywe, Nowiny Horynieckie, Podemszczyzna, Radruż, Dziewięcierz, Prusie, Werchrata,

gm. Wielkie Oczy: Skolin.

Podstawowymi elementami ww. projektów są mapa ewidencyjna oraz rejestr gruntów i budynków, zawierające m. in. informacje dotyczące granic działek ewidencyjnych, pola powierzchni działek i budynków oraz rodzaju użytków gruntowych.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projektach operatów opisowo-kartograficznych, może w okresie wyłożenia zgłaszać uwagi do tych danych.

Upoważniony pracownik Starostwa przy udziale przedstawiciela Wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektów, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych. Po upływie ww. terminu dane objęte modernizacją, zawarte w projektach, stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia dalszych etapów postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Starosta
(-)
mgr Zenon Swatek

Miejscowość Stary Lubliniec od 2017 roku uczestniczy  w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2017-2020. W tym roku Gmina Cieszanów złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi – etap I wykonanie oświetlenia boiska”.

Dzięki środkom z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” zostanie dofinansowana budowa oświetlenia do zaprojektowanego boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej, piłki ręcznej i kortu tenisowego. Inwestycja polegać będzie na budowie oświetlenia wraz z projektorami które
w przyszłości oświetlać będą nowoczesne boisko sportowe.