„Najładniejszy ogródek przydomowy z posesją, ogródek działkowy, bezpieczne gospodarstwo na terenie miasta i gminy Cieszanów”

  1. Celem konkursu jest podniesienie estetyki i bezpieczeństwa oraz aktywizacja mieszkańców miasta i gminy Cieszanów do działań na rzecz poprawy funkcjonalności, warunków higieniczno – sanitarnych swojego najbliższego otoczenia.
  2. Organizatorami konkursu są: Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, PT KRUS w Lubaczowie.
  3. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy miasta i gminy Cieszanów. Zainteresowani sami deklarują chęć wzięcia udziału w konkursie wypełniając kartę zgłoszenia, co należy uczynić do 14 czerwca 2017 r. w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, tel. 16 631 10 95.
  4. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:

I kategoria – najładniejszy ogródek przydomowy z posesją

II kategoria – ogródek działkowy

III kategoria – bezpieczne gospodarstwo

Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych
Tradycyjnych Potraw i Rękodzielnictwa
oraz Powiatowe Święto Ludowe

Miejsce:
Amfiteatr w Cieszanowie
04.-6.2017r.

Cieszanowska Dycha 01.07.2017
Rozpoczęły się zapisy do biegu ulicznego Cieszanowska Dycha.
Trzecia edycja biegu poświęconego pamięci Wojtka Pałaszyńskiego odbędzie się w sobotę 01.07.2017r. o godz. 9:00

Zapisy na stronie http://www.pomiar-czasu.pl
Zapraszamy do udziału