Jeżeli jesteś osobą w wieku 60 + nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Miasta i Gminy Cieszanów, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym - zostań uczestnikiem Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie.

       To placówka wsparcia dziennego posiadająca infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Placówka ta będzie zapewniała 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. W pierwszej fazie funkcjonowania Domu wsparciem objętych zostanie 15 osób starszych. Planowany termin otwarcia Domu Dziennego Pobytu Seniorów to maj 2017 r. ( dawny budynek synagogi w centrum Cieszanowa przy ul. Skorupki – na terenie Osiedla Kustronia ).

Już po raz  6 w parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Cieszanowie odbył się spektakl plenerowy, przedstawiający Mękę Pańską.

W tym roku wyjątkowo dopisała pogoda i zebrało się wielu wiernych. Reżyserem przedstawienie był ksiądz Mariusz Dziadosz - wikary w kościele pw. Św. Wojciecha w Cieszanowie, przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

         Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy planuje przeszkolić młodzież z całego kraju w zakresie
tzw. ginących zawodów.

W kursie mogą wziąć udział osoby bezrobotne w wieku 18-25 lat.
Zapraszamy absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych, wykształconych w następujących zawodach: ślusarz, stolarz, murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych, kucharz, krawiec, dekarz.