Historia Rosolika

         Na początku był „Pismak”

      Gazetka  powstała w 2000 r. z inicjatywy pani Marty Szpyt - pierwszej dyrektorki cieszanowskiego gimnazjum. W grudniu 2000 r. ukazał się pierwszy numer „Pismaka”. Opiekunem zespołu redakcyjnego została pani Beata Majewska, redaktorem naczelnym Agata Saj, a teksty redagowali m. in.  M. Jabłońska, E. Maciejko, Z. Pereszlucha, J. Suska, A. Witko, A. Ciepła, T.  Żuk, M. Nienajadło, A.Traczyk, M.  Składan, J. Motyka, W.  Bakalarczyk, A. Buczek.W pierwszym roku działalności gazetki ukazały się jej trzy numery. W roku szkolnym 2001/2002 opiekunami czasopisma zostali pani Iwona Zygarlicka i pan Waldemar Szymoniak, natomiast składaniem gazetki zajął się nauczyciel  informatyki  – pan Stanisław Przybylski; później – pan Witold Batycki.  Chętnymi do pracy w redakcji byli: S. Kowal, I. Brzyska, D. Maciejko, M. Mazurek, A. Cencora, E. Maciejko, A. Witko, E. Maciejko.

   Praca nad „Pismakiem” nie wyglądała tak jak dzisiaj - komputery były o wiele gorsze, teksty często znikały w sieci - jednak przynosiła wiele satysfakcji. W 2002 r. opiekunem został już tylko pan Waldemar Szymoniak. Teksty redagowali wtedy m.in. W. Bakalarczyk, A. Buczek, J. Motyka, K. Witko, A. Wilusz, M. Antosz, K. Wolanin, A. Kopciuch, M. Szałańska, T. Bundyra, M. Komosiński, T. Ciećkiewicz, R. Mach, R. Szczerbiwilk, A. Bartkiewicz, E. Brzyska, K. Mandelska, K. Zaborniak.  Siedziba redakcji znajdowała się w niewielkiej klasopracowni. Ważnym wydarzeniem w tym okresie było np. przeprowadzenie wywiadu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty, a  później Wojewodą Podkarpackim Janem Kurpem.      W roku 2003 gimnazjum weszło w skład Zespołu Szkół Publicznych, którego dyrektorem został pan Stanisław Kędzior, a wicedyrektorem pan Kazimierz Wolanin. Ze względu na urlop zdrowotny pana Waldemara Szymoniaka opiekę nad gazetką przejęła pani Genowefa Piwódzka. W redakcji, jak co roku, doszło do zmian. Pojawiło się kilka nowych osób. Wówczas za gazetkę byli odpowiedzialni: A. Gliniak, M. Bartkiewicz, B. Ważna, B. Składan.
Od roku 2004 opiekę nad czasopismem szkolnym sprawuje pan Waldemar Szymoniak. W 2005 r. gazetkę redagowali m. in: Katarzyna Kostrzycka (red. naczelny), Kamil Sitarz (z-ca), Katarzyna Zadworna, Agnieszka Jabłońska. Lata 2006-2007 to szefowanie Natalii Rydzewskiej. W „Pismaku” artykuły publikowali m. in.: Żaneta Pomykała, Wioletta Wilusz, Dorota Borcz, Jolanta Kopciuch, Małgorzata Matuła,  Sławomir Petrykowski, Aneta Maciejko, Justyna Kiełbasa, Ewa Kaczorowska,  Paulina Wilusz, Aneta Pierożek, Barbara Maciejko, Marta Hołowaty, Jacek Bundyra, Paweł Cencora, Anna Potuczko, Aleksandra Kołodziej, Elżbieta Buczek, Justyna Matuła.
   W roku 2007 redaktorem naczelnym została Justyna Rydzewska, natomiast jej zastępcą - Łukasz Kudyba. W zespole redakcyjnym znaleźli się m. in: E. Wątor, E. Łoza, I. Przednowek, P. Chodzińska (również później naczelna), K. Wróbel, G. Żukowicz,  D. Kasperski.

    2009 to rok Aleksandry Zaborniak, Dominiki Kościeleckiej, Małgorzaty Kucy, Honoraty Krzaczyńskiej i Aleksandry Parnak, a w redakcji pojawiał się także  Piotr Kędzior.  Członkowie zespołów  redakcyjnych na przestrzeni lat uczestniczyli w Zlocie Młodych Dziennikarzy, odwiedzili oddział TVP w Rzeszowie, przeprowadzali wywiady ze znanymi ludźmi (np. z braćmi Golec). Wydawane były specjalne numery poświęcone wymianom uczniów w ramach programu Comenius.
   Powszechny dostęp do Internetu i nowe programy sprawiły, że redagowanie i składanie czasopisma  stało się znacznie łatwiejsze i ciekawsze. W publikowaniu gazetki uczestniczyli także nauczyciele informatyki - p. Piotr Zaborniak i p. Tadeusz Sitarz. 

 

  Nowy etap – „Rosolik”

    W styczniu 2010 r. pojawiła się nowa gazetka o nazwie „Rosolik”. Była ona kontynuacją „Pismaka”, ale miało się w niej znaleźć więcej  elementów kultury lokalnej. Można było przeczytać  wiersze pani Janiny Szajowskiej, miały miejsce wizyty w szkołach w Kowalówce i w Nowym Siole czy wywiady z mieszkańcami gminy Cieszanów. Redaktorem naczelnym została  Dominika Kościelecka, a w kolegium redakcyjnym znalazły się jej koleżanki z klasy: A. Parnak, M. Kuca, H. Krzaczyńska, natomiast pomagali im:  J. Rydzewska, M. Gajerski,  Ł. Kudyba, K. Krzaczyńska, K. Wróbel, P. Szajowska, I. Szajowska, D. Obirek.     W roku szkolnym 2011/2012 dzieło Dominiki kontynuowała Agnieszka Łakoma, a swoje teksty publikowali m. in. J. Zaborniak, S. Maszlanka, A. Wójciak, W. Wilusz, D. Nisztuk, B. Kulczycki.
    W latach 2012-2013 w redakcji pracowały przede wszystkim uczennice klasy IIIA - Eliza Kot, Paulina Szajowska, Iwona Szajowska i Karolina Jabłońska.     W 2013 roku został rozwiązany ZSP w Cieszanowie, jednakże „Rosolik” funkcjonuje nadal. W roku szkolnym 2013/2014 redagowali go uczniowie klasy IIA i IIB, którzy raz w tygodniu uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich w ramach zajęć artystycznych prowadzonych przez pana Waldemara Szymoniaka.
    Obecnie skład zespołu redakcyjnego przedstawia się następująco: Paula Kłos - red. naczelny, Wiktoria Styczeń - z-ca red. nacz., sekretarz - Magdalena Kudyba. Swoje artykuły publikują także: Sylwia Bednarz, Agnieszka Żuk, Natalia Wojtuch, Weronika Szeliga, Aleksandra Cencora i Gabriela Pietruch.
                                                                          

  Joanna Szymańska

Imieniny

Dzisiaj jest: 29 Maj 2017
Imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria

Kontakt

Publiczne Gimnazjum
w Cieszanowie - Nowym Siole
37-611 Cieszanów
Nowe Sioło os. 15
tel./fax 16 6311039
gimcieszanow@wp.pl