Niemstów

Niemstów  leży w gm. Cieszanów - terenie gdzie od wieków przenikały się kultura polska i ukraińska.  W końcu XVIII w. ostatecznie ukształtowała się mozaika etniczna miejscowości, którą zamieszkiwali: Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy. Różnorodność ta z jednej strony była pod względem kulturowym dużym bogactwem, z drugiej strony była też przyczyną wielu konfliktów. Po II wojnie światowej wielokulturowość tej miejscowości została utracona, prawdopodobnie bezpowrotnie. Nazwa miejscowości wywodzi się od nazwy rodu szlacheckiego Niemsta herbu Jastrzębiec. W swojej historii Niemstów należał do rodu Sieniawskich i Czartoryskich.

Od 1870 roku do Zofii hr. Tarnowskiej, później do Józefa Laufera. Od 1895 roku na rozległych dobrach Niemstowa, miejscowym folwarku gospodarował Baron Hugo Watmann Maeleamp z Rudy Różanieckiej. 
W okresie rozbiorów Niemstów należał do zaboru austriackiego – Królestwa GALICYI  I LODOMERRYI ze stolicą we Lwowie.
W 1915 roku miejscowość nawiedziła epidemia cholery a zmarłych chowano z dala od miejscowości na skraju obecnego lasu gminnego.
W dwudziestoleciu międzywojennym miejscowość liczyła ponad 200 numerów, zamieszkiwało w niej 1009 mieszkańców.

Podczas kampanii wrześniowej w okolicach tych ciężkie boje toczyli żołnierze 21. dywizji piechoty gen. Józefa Kustronia. W wyniku podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, Niemstów znalazł się w obrębie Generalnej Guberni.
  W latach powojennych podjęto wiele działań zmierzających do odbudowy i poprawy infrastruktury miejscowości. Obecnie Niemstów liczy 665 mieszkańców.


Środowisko przyrodnicze

Gmina Cieszanów, wraz ze swoim przyrodniczo-kulturowym bogactwem, to wymarzone miejsce dla tych, którzy cenią sobie  środowisko naturalne. Skrywa ono w sobie lasy, piękne łąki i  naturalny krajobraz. Odnaleźć  tu można  ciszę, spokój i ukojenie w bliskim kontakcie z naturą. Obszar ten leży na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, w obrębie  klimatu przejściowego z wpływem klimatu kontynentalnego. Część tego bogactwa znajduje się na terenie na którym leży Niemstów.
Zachwyca i fascynuje swym krajobrazem, zabytkami i przyrodą, mozaiką pól, miedzami z samotnymi gruszami, małymi kompleksami leśnymi. Jednym z typowych elementów krajobrazu są pola tytoniu.

          Samo zbieranie owoców i grzybów w lesie jest przyjemnością i możliwością bliskiego kontaktu z naturą. Teren jest w części  podmokły, tu znajdują się źródła Niemstówki i potoku Kaflewa. Bardzo bogata jest także fauna. Ciekawych obserwacji przyrodniczych można doświadczyć na terenach łąk i pól uprawnych a także przepływającej przez nie Niemstówki uchodzącej do Brusienki.

Tu znajdziemy żeremie bobrów, które w ostatnich latach bardzo się rozmnożyły. Dobrze rozwinięta sieć szlaków drogowych umożliwia przybliżenie walorów przyrodniczych i kulturowych mieszkańcom i turystom odwiedzającym gminę.


Środowisko kulturowe

Niemstów jest miejscowością, w której życie wcale nie biegnie wolniej, społeczność nadąża za zmianami zachodzącymi w świecie. Ma swoją historię etnicznej migracji, przymusowych przesiedleń do III Rzeszy, wyjazdów za chlebem za ocean, wielokulturowych spotkań, dramatycznych zwrotów życia społecznego, trudnych decyzji, które mieszkańcy wspólnie podejmowali, podejmują  i podejmować będą dla dobra miejscowości.

Niemymi świadkami historii są kapliczki, krzyże przydrożne, cmentarze. Są one nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu. Istnieje tu ogromne bogactwo nieistniejącej już sztuki nagrobnej w wykonaniu lokalnych artystów z Brusna Starego (dziś wieś nie istnieje), nierzadko samouków. Materiałem, który łączył wszystkie nacje był kamień z kamieniołomu    w Bruśnie Starym.  Oprócz fundacji w formie kamiennej stawiane były od stuleci krzyże drewniane.  Wielokulturowość przetrwała właśnie w tych obiektach.

Imieniny

Dzisiaj jest: 29 Maj 2017
Imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria

Kontakt

Publiczne Gimnazjum
w Cieszanowie - Nowym Siole
37-611 Cieszanów
Nowe Sioło os. 15
tel./fax 16 6311039
gimcieszanow@wp.pl